Projekty

Punktem wspólnym wszystkich realizowanych przez MarkeTEAM projektów jest rozwój należących do niego studentów. W ramach ogólnie zakreślonych ram, jesteśmy organizacją elastyczną – podejmujemy się różnych inicjatyw, które są zgodne z zainteresowaniami i celami rozwojowymi aktualnego składu Koła Naukowego.

Wśród wielu projektów realizowanych przez MarkeTEAM można wyróżnić w miarę stałe grupy, które w sumie składają się na definicję zakresu zainteresowań organizacji.To największe projekty, których realizacji podejmuje się MarkeTEAM.

Zwykle przyjmują kształt wydarzeń otwartych skierowanych do studentów marketingu i biznesu z całej Łodzi.Zlecone nam projekty, organizowane eventy i spotkania z praktykami służą wszystkim członkom koła do poszerzania zdobytej już wiedzy akademickiej i wykorzystania merytoryki w praktycznym działaniu. Staramy się być na bieżąco z nowinkami pojawiającymi się na rynku, wiedzę czerpiemy nie tylko z własnej biblioteki (niemal 150 specjalnie wybranych pozycji), ale też z prenumeraty magazynów marketingowych, np. Brief czy Marketing w Praktyce.

Każde nasze spotkanie udowadnia nam, że marketing jest obszarem niezwykle wszechstronnym i że chcemy go poznawać coraz bardziej. W tym celu organizujemy nie tylko cotygodniowe spotkania, ale też weekendowe warsztaty, gdzie pracujemy w mniej formalnej atmosferze. W tym czasie „walczymy”z case study przygotowanymi przez naszego opiekuna, spotykamy się z weteranami koła, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami i gośćmi z zewnętrznych organizacji.
Jesteśmy kołem aktywnie działającym przy Katedrze Marketingu, wydziału Zarządzania UŁ, dlatego często wspieramy alma mater naszym czasem i doświadczeniem. Liczymy, że naszymi działaniami pomagamy budować wizerunek uczelni otwartej na studentów, innowację i wiedzę. Przykładami podejmowanych w tym obszarze projektów jest reprezentowanie Wydziału na łódzkich piknikach naukowych, udział w projekcie „Uniwersytet Łódzki dla Dzieci” czy „Uniwersytet Zawsze Otwarty”.

Każdy doskonale wie, że najefektywniejsza praca jest w zespole, który składa się z osób znających swoje możliwości i lubiących ze sobą przebywać. Aby nasze projekty były na jak najwyższym poziomie staramy się wzmacniać więzi między członkami MarkeTEAM poprzez spotkania poza murami uczelni i wyjazdy integracyjno-szkoleniowe tj. „Kamienie milowe”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *